Fokusområder


Grundig opplæring av ansatte, og 100% tilstedet i det vi gjør, sikrer en kvalitet vi kan være stolte av på det vi leverer.
Vi bestreber oss etter å ha faste renholdere på oppdragene våre slik at kundene ikke til stadighet må forholde seg til nye ansikter.

Vi tilpasser både kantine og renhold ut fra hver enkelts kundes ønsker og behov.