Offentlig Godkjent


Det er pålagt av arbeidstilsynet at alle som driver renholdsbedrift årlig skal godkjennes gjennom arbeidstilsynet.
Dette for at de som leier oss inn skal vite at alle ansatte får tarifflønn, og at vi ellers følger alle lover og regler som gjelder i arbeidslivet.
Dette ser vi på som en viktig kvalitetssikring, og også for å unngå utnytting av utenlandsk arbeidskraft og useriøse aktører i markedet.