Samfunns- og Miljøansvar


Å ta ansvar er viktig. Alle skal med. Og vi sammarbeider derfor med A2B som gjør en strålende jobb med integrering av flyktninger og innvandrere som har bodd i norge en stund, men av ulike årsaker ikke har klart å integreres i arbeidslivet.
Vi ser det som viktig at alle får muligheten til å bidra i det Norske samfunnet. Og har rekruttert ansatte med stort hell herfra.

Vi har redusert bruken av kjemi til et minimum, og bruker mikrofiber og rent vann.
Til utvendig vindusvask benyttes nå en metode som består av renset vann som gir skjoldefri rute.
Stang opp mot 13 meter gjør at liftleie for det meste kan unngås.